PARTNERSKÁ VÝZVA

Párová terapie - předejděte jí třeba naší Partnerskou výzvou

Na párové terapii se obvyle pracuje s párem, aby se porozumělo jejich dynamice vztahu a identifikovaly se možné oblasti konfliktu a potenciální způsoby, jak je řešit. Terapeut obvykle začíná tím, že se seznámí s partnery a zjistí jejich perspektivy na vztah a aktuální problémy.

Během prvních setkání terapeut často stanovuje cíle terapie a vytváří bezpečné a podporující prostředí, kde mohou partneři otevřeně hovořit o svých pocitech a obavách. V tomto bodě může být užitečné vytvořit společnou smlouvu nebo dohodu, která stanoví základní pravidla pro komunikaci a chování během terapeutických sezení.

Terapeut věnuje pozornost komunikačním vzorcům mezi partnery a pomáhá jim identifikovat destruktivní vzorce, které mohou vést k konfliktům. Často se používají techniky aktivního naslouchání a reprodukce, aby se zlepšila porozumění mezi partnery.

Během terapie se často používají různé techniky, jako je role-playing nebo domácí úkoly, které mají posílit komunikaci a porozumění mezi partnery. Cílem je naučit partnery nové způsoby, jak řešit konflikty a komunikovat své potřeby a očekávání.

Terapeut také může využít přístupy zaměřené na emoční zpracování, aby pomohl partnerům identifikovat a vyjadřovat své pocity a potřeby. Učení se efektivně vyjadřovat emoce může vést k hlubšímu porozumění a soucitu mezi partnery.

V průběhu terapie se často pracuje na posilování důvěry mezi partnery a na obnovení intimity a spojení v jejich vztahu. Terapeut může podporovat různé strategie, jako je sdílení pozitivních vzpomínek, romantických gest a posilování společných zájmů.

Během terapie se také může zaměřit na řešení konkrétních problémů, jako jsou finanční potíže, rodinné konflikty nebo nedostatek komunikace. Terapeut pracuje s partnery na nalezení praktických řešení a strategií pro řešení těchto problémů.

Důležitou součástí párové terapie je také posilování dovedností komunikace a konfliktu, které mohou partneři použít i mimo terapeutické sezení. Terapeut pomáhá partnery naučit se vyjadřovat své pocity a potřeby jasně a respektovat pocity a potřeby svého partnera.

Během terapie se může také věnovat pozornost individuálním potřebám a zranitelnostem každého partnera a na identifikování způsobů, jak je partner může podporovat a respektovat. Uznání individuálních rozdílů může pomoci posílit vzájemnou empatii a porozumění.

Nakonec je důležité si uvědomit, že párová terapie je procesem, který vyžaduje úsilí a angažovanost obou partnerů. Efektivní terapie často vyžaduje čas a trpělivost, ale může vést k hlubšímu porozumění, posílení vztahu a řešení konfliktů.


Párové terapii se však můžete zdárně vyhnout. Pokud budete na vztahu průběžně pracovat a drobnými maličkostmi si okořeníte partnerský vztah, můžete do vztahu přinést nový vítr. K tomu vám pomůže i naše Partnerská výzva, což je 21 denní zábavná hra, během níž budete po dobu 21 dní dostávat SMS zprávy se zajímavými a zábavnými úkoly.

Banner